Nádobkové pistole

Jsou to vzduchové pistole do kterých je stříkaný materiál přiváděn z nádobky umístěné na těle pistole. Většinou je nádobka osazena na horní straně pistole.

Nádobkové pistole