system air

Co je to Air?
Doslova to znamená vzduch, tedy materiál je rozprašován pouze proudem vzduchu (jako u nádobkové pistole, jen je dopravován čerpadlem a nikoli samospádem).

vynikající systém pro stříkání mořidel, slabovrstvých lazur, ale i všech vnitřních nátěrových hmot

  • nízké pořizovací i provozní náklady
  • velmi vysoká životnost a spolehlivost
  1. vzduchem poháněná dvoumembránová pumpa
  2. velmi ohebná, dvojitá hadice – 7,5m v ochraném obalu
  3. lehká výborně nastavitelná pistole se skvělou možností nezávislé regulace šířky stříkaného pruhu a množství nanášeného materiálu
  4. pneumatická a nastavitelná antipulzace s velkoplošnou filtrací nátěrové hmoty
  5. raciklační a čistící okruh
  6. přehledné a jednodché ovládání
system air